Share
Boleh dilakukan :
- Pengendara sepeda motor boleh melewati jalan flyover pada jam tertentu.

Tidak boleh dilakukan :
- Membuang sampah sembarangan.
- Melawan arah di jalan sekitar Mesjid Agung Annur (jalan satu arah).